Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-08-29

OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA

Informacja dotycząca ofert pracy zgłoszonych do PUP Tuchola celem ich upowszechnienia

Czytaj aktualność: OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA
2016-08-10

nabór wniosków dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - bezrobotni do 30 r. ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

OGŁASZA  NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

  Wysokość dotacji do wysokośći 22.000,00 zł brutto.

- Wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 16.08.2016-26.08.2016 r. 

 

 

    

Czytaj aktualność: nabór wniosków dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - bezrobotni  do 30 r. ż.
2016-08-09

Dodatkowe środki z rezerwy Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na:

 

1) aktywizację zawodową  bezrobotnych od 30 do 50 roku życia  będących jednocześnie: osobami długotrwale bezrobotnymi lub bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej lub bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia lub bezrobotnymi z niepełnosprawnościami.

 

Pozyskane środki w kwocie 184.000 zł,  przeznaczone zostaną na:  
- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Programem objętych zostanie 8 osób bezrobotnych

2) aktywizację zawodową bezrobotnych w ramach programu regionalnego. Programem regionalnym objęci zostaną bezrobotni od 30 do 50 roku życia, w szczególności: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bez wykształcenia średniego.
Środki w kwocie 300.000 zł przeznaczone zostaną na aktywizację bezrobotnych w formie: staży, prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Programem objętych zostanie 30 osób bezrobotnych

 

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy.  

 

Szczegółowe informacje u doradców klienta.   Wnioski wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.pup.tuchola.pl/dla pracodawców i przedsiębiorców/dokumenty do pobrania.

2016-08-04

Informacja o naborze wniosków

Przypominamy, że przyjmujemy wnioski o realizację staży i prac interwencyjnych.


Staże i prace interwencyjne  finansowane będą ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, należących do jednej z poniższych kategorii bezrobotnych:
- długotrwale;
- powyżej 50 roku życia;
- korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej;
- bezrobotnych posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
- bezrobotnych niepełnosprawnych
 Staże - umowy na zorganizowanie stażu zawierane będą na okres 5 miesięcy, po zakończeniu stażu należy zagwarantować zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres minimum 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czytaj aktualność: Informacja o naborze wniosków
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe sala 209 nie dotyczy 16 od 2016-10-01
do 2016-12-31
Porady grupowe CAZ nie dotyczy 16 od 2016-07-01
do 2016-09-30
Szkolenia PUP TUCHOLA Doradcy klienta nie dotyczy od 2016-02-04
do 2017-01-01
Staże nie dotyczy CAZ 1 od 2015-01-19
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna >