Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-04-29

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

rysunek przedstawia logo Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

 

w ramach środków  RPO W-KP dz. 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej

osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy
Tytuł projektu:
Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim.
Zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów rolnych,
 niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły
do składania wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

- Wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 25.04.2016 r. do dnia 06.05.2016 r.
- Wysokość refundacji na jedno stanowisko pracy  - maksymalnie do 23.000,00 brutto,
- Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi

  jako bezrobotne, powyżej 29 roku życia należące co najmniej do jednej z poniższych grup:


a) osób powyżej 50 roku życia,
b) kobiet,
c) osób niepełnosprawnych,
d) osób długotrwale bezrobotnych (rozumie się osoby bezrobotne zarejestrowane nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
e) osób o niskich kwalifikacjach  -  osoba o niskich kwalifikacjach to osoba z wykształceniem średnim (bez policealnego lub pomaturalnego)  i niższym.


Dobór kandydatów: Zgodnie z wytycznymi MPiPS nie ma możliwości wskazania konkretnej osoby bezrobotnej we wniosku z imienia i nazwiska oraz refundacji specjalistycznych stanowisk.

Szczegółowe informacje oraz wniosek wraz z załącznikami
dostępne są na stronie internetowej
oraz w tut. Urzędzie pok. 205, II piętro
lub pod numerem telefonu 52 559 08 07.

2016-04-29

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 50 plus

 

 


Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy MRPiPS dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

 

Zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów rolnych,
niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły
do składania wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

- Wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 25.04.2016 r. do dnia 06.05.2016 r.
- Wysokość refundacji na jedno stanowisko pracy - maksymalnie do 23.000,00 brutto,
- Na utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Tuchola, powyżej 50 roku życia.


Dobór kandydatów: Zgodnie z wytycznymi MPiPS nie ma możliwości wskazania konkretnej osoby bezrobotnej we wniosku z imienia i nazwiska oraz refundacji specjalistycznych stanowisk.

Szczegółowe informacje oraz wniosek wraz z załącznikami
dostępne są na stronie internetowej
oraz w tut. Urzędzie pok. 205, II piętro
lub pod numerem telefonu 52 559 08 07.

2016-04-28

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy - zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Powiatowych Targów Edukacji i Pracy

Czytaj aktualność: Powiatowe Targi Edukacji i Pracy - zdjęcia
2016-04-27

Informacja o naborze wniosków o organizację staży dla bezrobotnych

 

Informujemy, że od dnia 29.04.2016 r. przyjmujemy wnioski
o organizację staży i prac interwencyjnych dla osób bezrobotnychCzytaj aktualność: Informacja o naborze wniosków o organizację staży dla bezrobotnych
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe sala 209 nie dotyczy 16 od 2016-03-01
do 2016-06-30
Szkolenia PUP TUCHOLA Doradcy klienta nie dotyczy od 2016-02-04
do 2017-01-01
Staże nie dotyczy CAZ 1 od 2015-01-19
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna >