Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Dofinansowania
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-06-24

OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA

Informacja dotycząca ofert pracy zgłoszonych do PUP Tuchola celem ich upowszechnienia

Czytaj aktualność: OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA
2015-06-09

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

                                           

 
                             
fundusze europejskie                                             

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalnośći gospodarczej przeznaczone są dla osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj.: osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 1. -          nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

  -          nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

  -         nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 2. Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie tut. Urzędu ( II piętro) w terminie od   08.06.-12.06.2015r.

 3. Maksymalna kwota wnioskowanych środków to 22.000,00 zł.

   

 4. Możliwość konsultacji do dnia 05.06.2015r.

   

 5. Szczegółowe informacje pod nr tel. 52 55 90 807

   

 6. Druk wniosku dostępny w siedzibie Urzędu ( pok. 205 II piętro) oraz na stronie internetowej tutaj

   

 7. Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem naboru będą rozpatrzone negatywnie.

2015-06-01

OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA

Działając w imieniu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Powiatowy Urząd Przcy w Tucholi informuje, że Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy posiada wolne miejsca pracy w zawodach:

- zwrotniczy,

- nastawniczy,

- dróżnik przejazdowy.

Czytaj aktualność: OFERTY PRACY DO UPOWSZECHNIENIA
2015-05-26

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi

w ramach środków Funduszu Pracy

 

Zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, producentów rolnych,

 niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły

do składania wniosków

o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

 

  Wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 27.05.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.

 

 

    Dobór kandydatów:  Zgodnie z wytycznymi MPiPS, nie ma możliwości wskazania konkretnej osoby bezrobotnej we wniosku             z imienia i nazwiska oraz refundacji specjalistycznych stanowisk pracy,

 

Szczegółowe informacje oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są  tutaj.

oraz w tut. Urzędzie pok 205, II piętro lub pod numerem telefonu 52 559 08 07

 

 

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe CAZ Sala 209 16 od 2015-07-01
do 2015-09-30
Szkolenia Plany szkoleń nie dotyczy nie dotyczy od 2015-01-19
do 2016-01-01
Staże nie dotyczy CAZ 1 od 2015-01-19
do 2015-12-31
< poprzednia 1 następna >